Pages

Saturday, October 15, 2011

Perang Pemikiran


..Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..


Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, Penguasa sekalian makhluk… kerana rahmat dan izinNya, diri ini masih lagi dapat berdiri, berjalan, berlari dengan baik… melihat, mendegar, menghidu dan merasa dengan baik… dan syukur alhamdulillah diberi nikmat ruang dan masa untuk menulis serba sedikit peringatan untuk dijadikan pengajaran dan teladan kita bersama insyaAllah.

Ghozwul fikri, atau ‘perang pemikiran’ telah muncul selepas tamatnya Perang Salib VII yang diketuai oleh Louis IX. Ketika itu dia berkata, “Kita sama-sama menjalani pertarungan yang panjang antara Islam dan Barat. Tidak mungkin kita menghancurkan Islam kerana Islam memiliki cara peperangan yang bernama jihad fisabilillah. Selama masih ada jihad ini pada diri umat islam, maka mereka tidak akan pernah kita kalahkan. Oleh itu kita harus membuat penyimpangan pengertian dan mengecilkan makna jihad dalam diri umat Islam”.

Maka sejak itulah Barat telah bersepakat untuk melancarkan ghozwul fikri terhadap umat Islam dengan berbagai macam kekuatan dan sarana yang mereka miliki. Fenomena perang pemikiran merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana Barat untuk menghancurkan Islam.

Apakah kepentingan mengetahui ghozwul fikri (GF) ???
1. Merupakan perintah syariat untuk waspada terhadap gerakan musuh
2. Agar kaum muslimin menyedari tentang adanya serangkaian tipu daya yang dilakukan oleh musuh, sebelum mereka menghancurkan islam
3. Kewajipan kita untuk mempersiapkan kekuatan yang daapt mengimbangi musuh
4. Sebagai usaha untuk menilai kekuatan musuh

Ada tiga strategi yang dilakukan musuh-musuh Islam dalam melancarkan Ghazwul Fikri:
Ibti’adul muslim andinihi, menjauhkan umat Islam dari agamanya.
Ikhrajul muslim andinihi, mengeluarkan umat Islam dari agamanya.
Tamziqul ummatul Islamiyah

Setelah umat Islam jauh dari agamanya, barulah mereka mengadakan peperangan massa secara terbuka terhadap umat Islam.

Apakah kepentingan mempelajari GF ???
Ghozwul fikri merupakan lanjutan dari perang ketenteraan, politik, ekonomi yang terus-menerus dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh yang kita hadapi dalam perang pemikiran kurang jelas kelihatan. Padahal ghozwul fikri berlaku pada setiap saat, maka oleh sebab itu kita perlu memahaminya.

Pertama, mengetahui musuh-musuh Islam dan strategi budaya yang dilancarkan. Hakikatnya musuh Islam di bagikan kepada dua, yang pertama syaitan yang bebentuk jin dan yang kedua syaitan yang berbentuk manusia. Syaitan dari jenis manusia adalah mereka yang kafir, musyrik, munafik dan sebagainya.


Firman Allah SWT: “Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh iaitu, syaithan dari jenis manusia dan jin, sebahagian dari mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Kalau Rabb-mu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah (jauhilah) apa yang mereka ada-adakan.” (QS.6:112).

Firman Allah SWT : “Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS.4:101).

Jika seseorang mukmin kuat dalam memegang prinsip keimanannya dan sentiasa bertawakal kepada Allah, maka kekuatan syaitan tidak dapat menggodanya.

Sebagaimana firman Allah SWT: “Sesungguhnya syaitan tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Rabbnya. Sesungguhnya kekuasannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah” (QS.16: 99-100).

Kedua, aspek yang perlu di ketahui dalam mempelajari Islam. Perancangan mereka adalah untuk menghancurkan umat Islam. Menjadi satu keperluan umat Islam untuk mempelajari secara terperinci segala jenis strategi musuh Islam dalam menghancurkan Islam.

Umar R.A pernah berkata, “ Siapa saja tidak mengenali hakikat Islam jika mereka tidak mengenali hakikat jahiliah”.

Firman Allah SWT : “…. dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan secara zalim maka mereka membela diri” (QS.42:39).

Ketiga, merupakan suatu kewajiban yang harus dikaji dalam aktiviti dakwah Islam, kerana pelaksanaan aktiviti dakwah Islam mesti diasas dengan keilmuan yang cukup untuk menyelamatkan umat dari kehancuran dan tipu daya musuh-musuh Islam.

“Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu (dari serangan musuh-musuhmu), dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.” (QS.4:71)

No comments:

Post a Comment